Gratis haakpatroon: gehaakte tutteldoek


Deze tutteldoek met een (apart, maar hip) konijn, maak je van restjes katoengaren. Het patroon is niet moeilijk en je hebt deze knuffel snel gehaakt. Zo heb je dus snel een mooi kraamcadeautje.

Materialen

  • haaknaald 3 of 3,5
  • haakkatoen
  • poppen-of kussenvulling

Werkwijze

l=losse / v=vaste / st=stokje / hv=halve vaste

Oren, 2x
Haak 10 losse
1: 1 v in de 2e losse, 1 v in elke volgende 6 v, 3 v in 7e v, 1 v in elke volgende 7 v, keren!
2: 2 l, 1 v in elke volgende 7 v, 3 v in 8e v, 1 v in elke vol- gende 7 v, hecht af

Ogen, 2x
Haak 2 losse
1: 6 v in de 1e losse (6)
2: 2 v in elke v (12), hecht af

Gezichtje, 1x
Haak 8 losse
1: 1 v in de 3e losse, 1 v in elke volgende 3, 3 v in vol- gende steek (haak nu verder langs de andere kant van ketting), 1 v in volgende 4 steken, 2 v in de eerste steek (of laatste, net hoe je het bekijkt), sluiten met hv
2: 2 l, 1 v in volgende 5 v, 3 v in volgende v, (haak verder in het rond), 1 v in volgende 6 v, 3 v in volgende v, sluiten met hv en hecht af

Hoofd
Haak 2 losse
1: 6 v in de 1e losse (6) 2: 2 v in elke v (12)
3: 2 v in elke 2e v (18) 4: 2 v in elke 3e v (24) 5: 2 v in elke 4e v (30) 6: 2 v in elke 5e v (36) 7: 2 v in elk 6e v (42) 8-10: 42 v
Naai nu de oren en de ogen op hun plek. Knoop alles aan de binnenkant goed vast, zodat de baby de onderdeeltjes er niet af kan trekken.
11: elke 6e en 7e v samen haken (36)
12: elke 5e en 6e v samen haken (30)
13: elke 4e en 5e v samen haken (24)
14: elke 3e en 4e samen haken (18)

Vul het hoofdje met poppenvulling

15: 1 v, haak elke 1e en 2e v samen 8x, 1 v (10) 16: elke 1e en 2e v samen haken (5)

Doek
De doek is een gewone granny square en wordt direct aan het hoofd gehaakt.
17: 3 l (is 1e st), 1 st in zelfde v, 1 st in volgende v, 3 st in elke volgende v (4 groepjes van 3 st), hecht af
wissel van kleur en haak de rest van de doek als een granny square (dus groepjes van 3 st tussen de vorige groepjes en 3 st – 2 l – 3 st in de hoeken.

Variaties
Natuurlijk kun je dit konijntje alle kleuren van de regen- boog geven, dus perfect voor restjes garen. Ook leuk: haak een hoofdje van een willekeurig beestje en zorg ervoor dat je bij het nekje 4 of 5 steken overhoudt waarin je de tutteldoek haakt.

Boekentips


Materials

  • crochet needle 3 or 3,5
  • cotton yarn
  • filling

Tutorial

ch = chain / sc = single crochet / dc = double crochet / sl = slip stitch / st = stitch

Ears, 2x
Crochet 10 ch
1: 1 sc in second ch, 1 sc in next 6 ch, 3 sc in 7th ch, 1 sc in next 7 ch, turn!
2: 2 sc, 1 sc in next 7 st, 3 sc in 8th st, 1 sc in next 7, finish off

Eyes, 2x
Crochet 2 ch
1: 6 sc in first ch (6)
2: 2 v in elke v (12), finish off

Face, 1x
Crochet 8 ch
1: 1 sc in second ch, 2 sc in same st, 1 sc in next 4 ch, 3 sc in 5th ch, 1 sc in next 4 ch, join with sl
2: 2 ch, 2 sc in same st, 1 sc in next 6 st, 3 sc in 7th st, 1 sc in next 6 st, join with sl and finish off

Head
Crochet 2 ch
1: 6 sc in fist ch (6)
2: 2 sc in next st (12)
3: 2 sc in each second st (18) 4: 2 sc in each 3d st (24)
5: 2 sc in each 4th st (30)
6: 2 sc in each 5th st (36)
7: 2 sc in each 6th st (42) 8-10: 42 sc

Sew the ears and eyes in place. Make sure everything is secured tight in the inside of the head so the baby can’t pull anything off.
11: crochet each 6th and 7th together (36)
12: crochet each 5th and 6th together (30)
13: crochet each 4th and 5th together (24)
14: crochet each 3th and 4th together (18)

Fill the head

15: 1 sc, crochet each first and second st together 8x, 1 v (10)
16: crochet each first and second st together (5)

Cloth
The cloth is a regular granny square and is joined directly to the head.

17: 3 ch (is first dc), 1 dc in same st, 1 dc in next st, 3 dc in each next st (4 groups of 3 dc), finish off.

Change color and crochet along till the desired size; 3 groups of 3 dc between each groups of the previous row and 3 dc – 2 ch – 3 dc in each corner.

Variations
Use any color you like (perfect for those leftover yarns). Use any animal head you like to start; just make sure you end up with 4 or 5 stitches at the bottom of the head. Also cute with doilys!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *